Zbirka: Micelij

Micelij na žitu, v tekočem gojišču ali na lesnih čepkih.